Försäkringar

Fråga
Är de som tränar i Ericssons friskvårdslokal försäkrade via Ericsson ifall de skulle bli skadade på något sätt?
Svar
Endast om man har tagit en tilläggsförsäkring på sin olycksfallsförsäkring (den som dras från lön). Om man inte har någon olycksfallsförsäkring som inkluderar tilläggsförsäkring så är man alltså inte försäkrad.
Det vill säga, den vanliga Ericssonförsäkringen täcker ej skada som åsamkas vid träning i, eller av den utrustning som finns i friskvårdslokalen (exempelvis så kan man skada sig på trasig utrustning eller att något välter, med mera, med mera…).
Fråga
Kan jag anmäla skada som uppkommer under motionstimmen som arbetsskada?
Svar
Ja, en skada som uppkommit under träning på arbetstid, dvs motionstimmen, kan anmälas som arbetsskada till försäkringskassan. Detta gör du tillsammans med din chef.