Match Cup 2016

MATCH CUP 2016
-> v 19 v19 - v22 v22 - v25 v25 - v28 v28 - v34 v34- v36 v36- v38 v38 - v40
1 Anders Lundin 10 Tomas Szabo 20 Robert Rachperger 28 Erik Hagfalk 3/2 35 Erik Hagfalk 4/2 42 Erik Hagfalk    1/0 Erik Hagfalk Mästare
Tomas Szabo 2/1 Robert Raschperger 7/6 Björn Knutsson 6/4 Håkan Axelsson Björn Knutsson Tomas Szabo
Tomas Szabo 2:a
2 Anders AÅ 3/1 11 Anders AÅ 21 Erik Hagfalk 3/1 29 Björn Knutsson
Jan Sellerberg Erik Hagfalk 1/0 Roland Sevegran   Björn Knutsson 3:a
3 Göran Elebring 12 Björn Knutsson 2/0 22 Håkan Axelsson 30 Robert Rachperger 3/2 36 Håkan Axelsson
Björn Knutsson 1/0 Fredrik Klintåker   Roland Sevegran  
4 Roger Svensson E 13 Fredrik Bolzek 23 Anders AÅ 31 Fredrik Bolzek 37 Robert Rachperger 2/1 39 Tomas Szabo 2/1 41 Tomas Szabo 1/0
Fredrik Bolzek 1/0 Håkan Axelsson 2/0 Tomas Szabo 2/0 Tomas Szabo wo Göran Elebring Håkan Axelsson  Björn Knutsson
5 Robert Rachperger wo 14 Roland Sevegran 24 Fredrik Klintåker 32 40 Robert Rachperger
Thomas Helander   Fredrik Bolzek wo Björn Knutsson 3/2
6 Erik Hagfalk 8/6 15 Jan Sellerberg w0 25 Jan Sellerberg 2/1 33 Jan Sellerberg 38 Tomas Szabo 3/2
Magnus Hedenström Thomas Helander Anders Lundin Göran Elebring 5/4 Roger Svensson
7 Fredrik Klintåker 6/5 16 Göran Elebring 2/0 26 Roger Svensson wo 34 Roger Svensson
Christer Cederlund Magnus Hedenström Robert Sjöstrand  
8 Håkan Axelsson E 1/0 17 Roger Svensson E 3/1 27 Göran Elebring
Johan Törnquist Christer Cederlund  
9 Robert Sjöstrand 18 Robert Sjöstrand
Roland Sevegran wo Johan Törnquist
19 Anders Lundin
 
Anmälda 2016
Lottning Namn Klubb Telefon hcp Golf-Id Betalt  STATUTER 
1 Anders Lundin Linköping 0730-435663 11,3 580908-006 50 kr * Försök att respektera datumen och båda spelarana har ansvar att ta kontakt innan match för att hitta en tid! 
2 Tomas Szabo Z Linköping 0761-440880 9,9 800901-024 50 kr Lämna WO om du känner att du inte hinner spela matchen! 
3 Anders Axelsson Å Linköping 0730-435555 5,6 710224-007 50 kr
4 Jan Sellerberg Linköping 0730-435244 15,5 680217-007 50 kr * Matchen spelas lämpligen på en bana där vi har VIP-kort och det är hemmaspelaren som väljer bana! 
5 Göran Elebring Åtvidaberg 0730-435297 15,0 560831-013 50 kr Men om valet av bana medför greenfeekostnad för motståndaren så är det god sed att hemmaspelaren står för detta.
6 Björn Knutsson Landeryd 0730-435614 16,3 640115-016 Bygger på att alla är med på Ericsson-brickorna, är man inte det får man stå sitt kast och betala själv...
7 Roger Svensson Landeryd 073-0435482 13,7 630723-012 50 kr
8 Fredrik Bolzek Skellefteå 0730-436256 27,5 730604-037 50 kr * Matchen får spelas över valfritt antal hål,  bara ni är överens innan ni startar.
9 Robert Rachperger Landeryd 0730-435290 16,6 640915-014 50 kr Vid lika ska matchen avgöras, tex genom att spela ett till hål, omspel, puttävling, lottning eller på valfritt annat sätt (Bara ni är överens J)! 
10 Thomas Helander Grönhögen 0730-436182 15,6 650421-006 50 kr Förloraren rapporterar in resultatet till tävlingsledningen.
11 Erik Hagfalk Jönåker 0727-242033 23,6 850619-032 50 kr
12 Magnus Hedenström Linköping 0730-435526 11,8 690330-004 50 kr * Matchspelsregler enl SGF’s regelbok med full hcp enligt slope och ”justeras” efter den med lägst hcp.
13 Fredrik Klintåker Linköping 0761-498609 10,4 720627-019 50 kr Dvs om spelarna får 16 resp 22 slag enligt slope så har den spelare med högst hcp extraslag på hålen med index 1 – 6
14 Christer Cederlund Flemminge 0730-435259 14,7 660301-015 50 kr
15 Håkan Axelsson E Landeryd 0730-435956 7,4 700921-010 50 kr
16 Johan Törnquist Landeryd 0730-426232 9,0 671004-025 50 kr
17 Robert Sjöstrand Bråviken 0725-074801 10,2 710702-017 50 kr
18 Roland Sevegran Landeryd 0730-435227 9,8 641028-009 50 kr