Styrelse

Styrelse

Ordförande Esko Leinonen 852 14544
Vice ordförande Lena Sköllermark 852 14249
Kassör Emil Gustafsson 852 41306
Sekreterare Kerstin Karlsson 852 14931
Webbansvarig Robert Lönnberg 852 36243
Medlemsansvarig Kerstin Karlsson 852 14931
Ledamot Jonas Tevemark 852 15354
Suppleant Magnus Öberg 852 15968
Suppleant

Alla frågor rörande föreningen besvaras av ordföranden.

Revisorer

Annakarin Jeirud 852 15116
Torsten Lind 852 14111

Valberedning

Sammankallande Henrik Lindkvist 852 57866
Torbjörn Alftberg 852 14791