Styrelse

Styrelse

Ordförande Esko Leinonen 0730435532
Vice ordförande Magnus Öberg 0761440968
Kassör Emil Gustafsson 0722441306
Sekreterare Kerstin Karlsson 0730435498
Ledamot Fredric Fong 0761497969
Webbansvarig Fredric Fong 0761497969
Medlemsansvarig Kerstin Karlsson 0730435498
Suppleant
Suppleant

Alla frågor rörande föreningen besvaras av ordföranden.

Revisorer

Annakarin Jeirud 0730435164
Torsten Lind 0730435252

Valberedning

Sammankallande Henrik Lindkvist 0727242866
Torbjörn Alftberg 0730435690