Info till nya

Ericsson Athletic Club IF (EAC IF)

Linköping, Mjärdevi

Idrottsföreningen heter EACIF och har som mål att utveckla medarbetarna positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Genom utövande av idrott kan vi höja vår andliga och fysiska hälsa samt utveckla god kamrat- och idrottsanda.

För information om medlemskap och aktiviteter titta på vår hemsida på webben: http://www.eacif.se eller Medlemsansvarig.

Föreningen är organiserad i Sektioner. Varje sektion har en sektionsledare som eventuellt har en eller flera assistenter. Sektionerna anordnar nybörjarverksamheter för dig som vill pröva på något nytt. Dessutom anordnas vanligtvis träningar, tävlingar, klubbmästerskap etc. Föreningen deltar även i Ericssonmästerskap då vi tävlar mot de andra klubbarna i Ericsson Företagens Idrottsförbund.

Styrelsens uppgift är bl.a. att stödja och samordna sektionernas verksamhet. Styrelsen väljs av årsmötet. Det är på årsmötet som verksamheten och budgeten bestäms för kommande verksamhetsår. Motioner som t.ex. kan handla om uppstart av nya sektioner behandlas också på årsmötet.

Välkommen till EACIF!