Frågor & Svar

Jag vill starta en ny idrottssektion inom EAC IF, hur gör jag? 

Kontakta någon i styrelsen. Det är viktigt att nya sektioner och aktiviteter planeras innan föreningens budget fastställs. Det är omöjligt att få mer pengar från företaget efter att budgeten fastställts. Detta medför att det är svårt att starta nya sektioner/aktiviteter under pågående budgetår.

Jag vill gärna bli invald i styrelsen, hur gör jag? 

Kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.

Jag tycker att ni i idrottsföreningen gör ett bra jobb, hur kan jag låta er få reda på det. 

Skicka ett e-mail till “EAC IF styrelse (EAB)”

Jag vill förändra EAC IF, hur gör jag? 

Det bästa sättet är att DU aktiverar dig inom styrelsen eller den idrottssektion DU vill förändra. Kontakta någon i styrelsen eller ledaren för den sektion du vill förändra.

Jag har hört att det finns en idrottshall på Ericsson, hur gör man för att låna den?

Gymnastikhallen är tillgänglig för alla och kan bokas via outlook som ett vanligt konferensrum. Sök på “Conf SE LI 01 01 CA1019 (00) Gymnastiksal”.