Årsmöte 2018

Välkomna till EAC IF årsmöte den 14 febr kl 16.30 – 18.00.

Dagordning, (finns i stadgarna)

  • Verksamhetsberättelse 2017,
  • Resultat- och balansräkning, (presenteras på mötet)
  • Valberedningens förslag (presenteras på mötet)
  • Förslag på budget 2018 (presenteras på mötet)
  • Inkomna motioner (presenteras på mötet)

Motioner skall vara inne senast 29 januari