Årsmöte 2019

Välkomna till EAC IF årsmöte den 27 februari kl 16.30-18.00

Dagordning (finns i stadgarna)

Verksamhetsberättelse 2018
Resultat- och balansräkning (presenteras på mötet)
Valberedningens förslag (presenteras på mötet)
Förslag på budget 2019 (presenteras på mötet)
Inkomna motioner (presenteras på mötet)

Motioner skall vara inne senast 18 februari


Årsmöte 2018

Välkomna till EAC IF årsmöte den 14 febr kl 16.30 – 18.00.

Dagordning, (finns i stadgarna)

  • Verksamhetsberättelse 2017,
  • Resultat- och balansräkning, (presenteras på mötet)
  • Valberedningens förslag (presenteras på mötet)
  • Förslag på budget 2018 (presenteras på mötet)
  • Inkomna motioner (presenteras på mötet)

Motioner skall vara inne senast 29 januari