Årsmöte 2019

Välkomna till EAC IF årsmöte den 27 februari kl 16.30-18.00

Dagordning (finns i stadgarna)

Verksamhetsberättelse 2018
Resultat- och balansräkning (presenteras på mötet)
Valberedningens förslag (presenteras på mötet)
Förslag på budget 2019 (presenteras på mötet)
Inkomna motioner (presenteras på mötet)

Motioner skall vara inne senast 18 februari