Hantering

Hantering av GOLF VIP-kort på ERICSSON Linköping

REGLER FÖR 2020 ENLIGT NEDAN

1 Generellt

Följande hantering beskriver hur man ska hantera de spelrätts-kort för golf som ingår i avtal som finns mellan EACIF i Linköping och respektive golfklubb. Person måste vara medlem av EACIF samt ha registrerat sig för spelrätter för golfen för att få boka kort.

Bokning av spelrätts-kort sker via länk http://eacif.se/golfbokning. Det är viktigt att ni tar rätt kort när ni har bokat.

För spel på samtliga banor gäller det att de fysiska korten inte behöver medföras vid spel. Registrering i receptionen ska göras vid spel med korten.

För spel på klubbarna behöver inte kort medföras. De fysiska plastkorten behöver inte uppvisas vid incheckning, det räcker att visa upp din bokning i mobilen med ditt namn och vilket golfkort du har bokat. Så, visa upp din bokning från bokningssystemet i mobilen i receptionen. Är det inte öppet i receptionen är det viktigt att ni skriver upp er i liggaren vid greenfee terminalen! Ange “Ericsson/EAC IF” och vilket nummer du har bokat. Vänligen respektera dessa rutiner från klubbarna.

Är du inte säkra på vilket kortnummer som du bokat går det jättelätt att kolla via mobilen! Sätt ett bokmärke på:

http://eacif.se/golfbokning

Spelrätts-kort på respektive klubb gäller för 18 hål, samma regler som för en greenfee spelare. Följande extra avgifter gäller på helg samt helgdagar:

Landeryds GK 150 SEK

Linköpings GK 150 SEK

Vreta Kloster GK 250 SEK

Notera! Spelrätten för Vreta Kloster GK inkluderer inte spel på golfklubbens samarbetsklubbar (Mjölby etc).

Notera för Linköpings GK: Lördag söndag och övriga röda dagar fram till kl 14.00 debiteras en extra avgift om 150kr. Spelrätter får användas för fritt spel efter 14:00 lördagar, söndagar samt övriga röda dagar.

Varje person har rätt till max 20 kortbokningar per säsong. Detta gäller totalt för klubbarna Landeryds GK och Linköpings GK under ett år. Vreta Kloster GK ingår inte i den maxgränsen.

Varje person kan ha 2 samtidiga bokningar i bokningssystemet. Minst en Ericsson anställd ska vara med i bollen som spelare där spelrättskorten används.

Korten släpps aldrig helt fria, utan max 2 samtidiga bokningar per person tillåtna. Detta möjliggör tex att göra bokning för både lördag och söndag innan helgen börjar.

För att plocka ut ett kort måste bokningen vara registrerad. Det är inte tillåtet att ta ut kort utan att göra bokning.

Sektioner eller andra grupper har inte företräde att boka flera kort vid arrangerade tävlingar.

Eventuella överträdelse av bokningsreglerna kommer att beivras och lämpligt straff utmätas.

2 Uthämtning, Återlämning och Avbokning av spelrätts-kort, gällande de fysiska korten.

Vi rekommenderar att vår bokningssida via mobilen används och fasar ut all hantering av fysiska kort 2020.

Spelrätts-korten finns i pärmen vid gamla receptionen i K-huset.

Korten får tidigast hämtas ut kl 16.00 dagen innan eget spel. Notera därför att du måste hämta ut ditt kort senast kl 16.00 samma dag du spelar om du inte kommit överens om något annat med den som bokat kortet nästa dag.

OBS!! Då korten senast kommer in kl 08.00 dagen efter eget spel är det ej säkert att det finns tillgängligt dagen innan nästa bokares spel vid kl 16.00.

När det finns bokningar två eller flera dagar i rad är det rekommenderat att ta personlig kontakt för överlämnande av kort till den som ska ha kortet efteråt. Det är den som har kortet som ansvarar för att det finns tillgängligt för den som har bokat nästkommande tillfälle.

Om de som har bokat korten ej kommit överens om annat ska det återlämnas till pärmen senast kl 08.00 dagen efter eget spel.

Avbokning av kort måste ske senast dagen innan speldagen för att inte registreras som en bokning för personen.

3 Övrigt

Vid frågor kontakta: Anders Axelsson, Tomas Szabo eller Roland Sevegran